Herroeping/Retour

Informatie rondom garantie & retour
Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via UWEMAIL@uwwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 Uitzonderingen retourneren


a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 

 Garantie

1. Parfum Pleasure staat er voor in dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd met bestaande overheidsvoorschriften. Van toepassing zijn de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel importeur op haar goederen wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de wederpartij ten aanzien van het product voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.
2. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd.
3. Parfum Pleasure is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Parfum Pleasure. Parfum Pleasure is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien Parfum Pleasure, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeding dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. De informatie op de website, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Parfum Pleasure kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Parfum Pleasure is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de wederpartij en Parfum Pleasure.
6.Parfum Pleasure is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

 

Parfum Pleasure
Nielingen 85
6566 KJ  Millingen aan de Rijn
bianca@parfumpleasure.nl

06-10505902
KvK 
68718519
BTW NL163767208.B03